Mi is az aikido?

Egyszerű kérdés, mégis nagyon nehéz a válasz. Minden aikido gyakorló, oktató számára mást jelent. Könyveket írtak róla de nem elég olvasni, megérteni, átélni kell.

Néhány sorban megpróbálom összefoglalni kezdő érdeklődők részére, „nyugati” stílusban, szárazon. Lentebb pedig a Japán központi dojo, az Aikido Hombu Dojo japánról angolra fordított válaszát idézem, magyarra fordítva.

Az aikido olyan Japán harcművészet mely köríves táncszerű mozdulatokat, ízületi csavarásokat, billentéseket alkalmaz. Minden aikido technika végrehajtásánál a teljes testünkkel dolgozunk, nemcsak egy-egy végtag mozog, fejt ki erőt. Testünk elemeit egy magasabb rendű rendszerré kapcsoljuk össze melynek minden eleme egymást segítve, erősítve, összhangban mozog. A technikák végrehajtása során a támadó mozgásával kapcsolódunk össze, és vesszük át az összekapcsolt rendszer irányítását. Az ellenfél (gyakorló partner) lendületével, energiájával, erejével soha nem ütközünk, hanem azok irányára merőlegesen dolgozva, körívek mentén haladva megváltoztatjuk irányukat. Így az ellenfelet (gyakorló partnerünket) saját erejének felhasználásával billentjük, dobjuk meg.

Az aikido fő célja nem az önvédelem, hanem test és lélek összhangjának megteremtése. Az aikido edzés alatt azt gyakoroljuk, hogyan működjünk együtt másokkal, hogyan alkalmazkodjunk, hogyan kapcsolódjunk össze különböző fizikai és lelki tulajdonságú gyakorló partnereinkkel. Az adott pillanatban tökéletes mozdulatokra törekszünk. Mozgásunk lágy, feszültségtől mentes, nyugodt. Egy feszült, nyugtalan elme képtelen az aikido technikák végrehajtására.

Az aikido edzés alatt jellemünket (is) fejlesztjük. Stressz szintünk csökken, kiegyensúlyozottságunk, összpontosító képességünk javul. Az együttműködési kényszer megtanít alkalmazkodni, tisztelni embertársainkat. Az alkalmazott ízületi csavarások mindig olyan mértékűek, hogy ne roncsolják, hanem erősebbé, rugalmasabbá tegyék az ízületeket. Aikido edzés alatt nincs erősítés, de az esések, gurulások, földről való felkelések, aikido technikák izmainkat, ízületeinket átmozgatják, rugalmassá teszik.

Mivel az aikdo edzés alkalmazkodásról, odafigyelésről szól nincs megkötés a gyakorlók nemére, alkatára, életkorára vonatkozólag. Budapesti aikido klubunk legidősebb tagja 60 éves. Fiatal korra nincs megkötés, de mivel a célcsoport felnőtt korosztály, 12-14 éves kortól ajánlom.

 

 

What is aikido – Mi is az az aikido? – (Aikido Hombu Dojo angol nyelvű honlapjáról szabadon fordítva)

Az igazi harcművészet a technika, test és a lélek egyesítésével jön létre.
A harcművészeti elem mely megvalósításra kerül nem magától a technikától, hanem a gyakorló lelki állapotától függ.
Az aikido célja a tiszta lélek kifejezése a harcművészet szellemében.
Néhány gondolat az aikido szelleméről.

Az “Aiki” szeretet.
“Budo” a harcos útja. A Mennyei szellemet (lelket) és a földi létet egyesítve szívedben megvalósíthatod életcélodat miközben feltétel nélküli szeret tölt el minden iránt.
“Aiki” arra törekszik hogy megsemmisítse az egot és az elkerülhetetlen hamisságot mely minden küzdelemben megtalálható.
Az “Aiki” a megbocsátás és megvilágosodás útja. A harcművészeti technikák megteremtik a fegyelmet a test és lélek egyesítésének útján a természet szabályait alkalmazva.

Az aikido edzés célja nem egy lépés vagy technika tökéletesítése hanem a jellem fejlesztése a természet törvényei szerint. A természetes mozdulatok hatékonyak, észszerűek, lágyak, miközben a gyakorló központja megmozdíthatatlan, biztos, stabil. A biztos központ általános alapelvét minden gyakorlónak folyamatosan fent kell tartania. Az aikido megvalósítása a gyakorló saját központjának egyesítése a természet által kifejezett központ egyesítésével.

Az aikido mozgása megtartja a biztos központot a kör, gömbfelület mentén haladó folyékony, lágy, köríves táncszerű mozdulatokkal. Ezekkel a forgó, belépő, körív menti mozdulatokkal irányíthatjuk, győzhetjük le az ellenfelet. A gömbfelület mentén haladó forgó mozgás alapelve teszi lehetővé, hogy megvédjük magunkat a nagyobb, erősebb, tapasztaltabb ellenfelekkel szemben.

Ámbár az aikido mozdulatai lágyak, észszerűek, simák, a természetnek megfelelőek egy kis erő alkalmazásával ellenállhatatlanul hatékonyak. Az aikido lágysága, szelídsége miatt gyakorolható nemtől, életkortól függetlenül. Nemcsak szellemi fejlődést kínál, hanem a megtanít a helyes és illedelmes viselkedésre is.

Az aikido lényege a keleti “Ki” – egyetemleges kreatív erő. Az aikido az univerzális “Ki”és a mindenkiben megtalálható éltető “Ki” egyesítését keresi.

Szó szerint az aikido szó fordítása “A harmónia útja a “Ki”-n keresztül.”

Megjegyzés: a fordítás nem teljes, és amatőr fordítás. Néhány mondatot, kifejezést szándékosan azoknak félreértelmezhető volta miatt nem pontosan fordítottam.