Miért fontosak az  aikido vizsgák?

 

Mivel aikidoban nincs vereny, nincs küzdelem az egyetlen visszajelzés, az egyetlen megmérettetés a munkánkról a vizsga. Kyu fokozatról kyu fokozatig, majd később a danokig haladva egy tiszta követelményrendszer van lefektetve, mellyel fejlődésünk az aikido útján ellenőrizhető.

Az aikido nagyon gazdag technikai anyaggal rendelkezik, a technikák egymásra épülnek.
Aikido vizsgák nélkül nehéz egy homogén, azonos szinten tartott technikai repertoárt kialakítani. Példának okáért vizsgák nélkül könnyen előfordulhatna, hogy valaki remekül tud egy adott technikát végrehajtani, de az eséstechnikája, vagy akár a vágásai alacsonyabb szinten vannak – ez pedig az összetettebb aikido technikák gyakorlását veszélyessé teszi.
Ezzel szemben egy vizsgák álltál alakított rendszerben mind ukeként, mind toriként tudni lehet, mit várhatunk el a másiktól, – néhány mozdulatból már következtethetünk egész tudására.

Egy aikido vizsga értékét az előtte edzéssel, felkészüléssel töltött időszak határozza meg. Ekkor a teljes követelményrendszer átnézésre kerül, elemenként vizsgálva tudásunkat hogy az elég jó-e egy adott szintre, vagy még fejleszteni kell. A közeledő aikido vizsga miatt gyakrabban, alaposabban gyakorlunk, sok olyan hibát felfedezve mely addig rejtve maradt. Sok kérdés, probléma – főleg 2, 1 kyu-ra, dan-ra készülve – egy hagyományos gyakorlás alatt fel sem merül…

A tanítvány szemszögéből tehát a vizsga fontos, mivel visszajelzést ad, és önellenőrzést provokál.

De ugyanennyire fontos a tanár számára is: egy aikido vizsgán nem csak az aikidoka vizsgázik, hanem annak tanára is. A vizsga a tanár tudásáról is visszajelzést ad (feltételezve, hogy nem az oktató vizsgáztat)… ami kezdő tanítványok számára szerintem nagyon fontos.

A tanítványok „kategorizálása’ segít, hogy kitől mit várhat az aikido oktató, segít, hogy mit kell javítani a következő lépcsőfokig.  A tanár egy csoportot, és nem személyeket oktat, ezért fontos, hogy a csoport részei nagyjából ugyanazon a tudásszinten legyenek, legyen a tudásuknak egy olyan közös metszetük, melyre lehet építkezni. Egy övfokozat szerinti 2-3 részre bontott aikido csoportot lehet kezelni, de 10-20-30 teljesen különböző tudású személyt már nem.

Összefoglalva az aikido vizsgának, mint a tanár, mint a tanítvány számára előnyei, és csak előnyei vannak.

Vizsgázni kell!

Hajdu Péter, Budapest 2011-05-23